foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Kult Najświętszego Serca Jezusowego ma swój początek w średniowie-czu, rozpowszechnił się jednak za sprawą objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque w XVII wieku. W czasie czterech objawień Pan Jezus prosił o ustanowienie godziny świętej, Komunii świętej wynagradzającej w pierwszy piątek miesiąca, święta Bożego Serca w piątek po Bożym Ciele oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Św. Jan Paweł II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1995 roku wystosował wezwanie, aby w każdą uroczystość Najświętszego Serca Jezusa modlić się o świętość kapłanów.

2.  Zachęcamy zarówno dzieci jak i dorosłych do podejmowania praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.