foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejszej Nocy - Wielkiej Nocy przeżyliśmy Wigilię Paschalną - najważniejszą i najpiękniejszą liturgię w ciągu roku - Matkę wszystkich wigilii. Wsłuchiwaliśmy się w słowa, które przez wieki Bóg kierował do człowieka, przygotowując go na wielkie wydarzenia zbawcze, by usłyszeć radosne ,,Alleluja” ogłaszające zmartwychwstanie Pańskie. W procesji rezurekcyjnej zwiastowaliśmy światu, że Jezus zmartwychwstał i żyje.

2. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia i przeżycia dzisiejszej liturgii: przewodniczącemu liturgii księdzu Ryszardowi, Panu Mistrzowi Idziemu, chórowi,,Cantate Deo” z dyrygentem p. Przemysławem i panią prezes Danutą, księżom wikariuszom, rezydentom, zespołowi liturgicznemu dorosłych, służbie liturgicznej ołtarza z ks. Maciejem, asyście procesyjnej z p. Wiesławą, paniom w strojach sieradzkich, panu kościelnemu Józefowi i jego żonie, szafarzom Eucharystii, wszystkim parafianom i gościom.

3. Podziękowania również pod adresem ks. Krzysztofa za trud i wkład w przygotowanie w tym roku Grobu Pańskiego. Dziękujemy również tym, którzy go wspierali: w szczególny sposób: p. Helenie, p. Marlenie, p. Joannie, p. Krzysztofowi, p. Piotrowi i p. Wojciechowi.

4. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spotkania ze Zmartwychwstałym i otrzymania od Niego w darze nadziei, która wszystko pokona i przezwycięży. Radosnego i pełnego szczęścia świętowania Świąt Paschalnych A. D. 2019.