foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Największy Dar

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Chrystus wędrując przez Ziemię Świętą nawoływał do nawrócenia, do przemiany własnego serca. Nawrócenie jest nam potrzebne do tego, abyśmy mogli przyjąć dar męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i potrafili go wykorzystać.

2.  Kościół pomaga nam w tym względzie organizując posługę sakramentalną, a w czasie Wielkiego Postu również rekolekcje. Zechciejmy w tym czasie pokuty i umartwienia skorzystać zarówno z sakramentów jak i z rekolekcji. Już teraz odpowiednio rozplanujmy sobie zajęcia. Rekolekcje w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą niedzielę. Poprowadzi je doktorant homiletyki na KUL - ks. Tomasz Wieczorek. ( Podać Program Rekolekcji).

3.  Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: w piątek o godz. 17.00 i 17.30-Droga krzyżowa, a w niedzielę o godz. 16.00 Gorzkie Żale.

4.  W czwartek po Mszy wieczornej i nabożeństwie spotkanie Apostołów Bożego Miłosierdzia ,,Faustinum”.

5.  Po niedzieli artyści dokonają korekty Figury Matki Bożej i ją pomalują oraz odnowią ołtarz, chrzcielnicę i ambonę.

6.  Dziękujemy za 9 ofiar na Figurę Matki Bożej na sumę – 1350 zł. .

7.  Juro uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. Na Mszy św. o godz. 18.00 duchowa adopcja dziecka poczętego i rozdanie materiałów dotyczących obrony życia.

8.  Dziękujemy zespołowi ,,Czremszyna” z Ukrainy za przyjazd do naszej parafii i uświetnienie liturgii pieśniami wielkopostnymi. Po Mszy św. będzie można wesprzeć artystów ofiarami i nabywaniem płyt, a wiemy, że nie jest im łatwo.

9.  Z racji ostatniego piątku miesiąca od godz. 18.30-19.30 będzie czynna w kancelarii ,,Poradnia Teologiczna”.

10.  Przy wyjściu z kościoła można nabywać od ministrantów kartki Wielkanocne z logo naszej parafii. Ofiary z ich sprzedaży zasilą fundusz ministrancki.

11.  Wciąż przed nami czas łaski, możemy zwrócić się do Boga i prosić Go o spotkanie, które przemieni nasze życie. Niech do takiego spotkania prowadzi nas Boże błogosławieństwo.