foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wielkanoc 2020

Dekret Biskupa Włocławskiego

"Idziemy" - do pobrania

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiadanego Mesjasza. Nie jest więc tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

2.  Święto dzisiejsze kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo że dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii trwa do 2 lutego, do Ofiarowania Pańskiego.

3.  Dziękujemy za 3 ofiary na płaskorzeźbę Figury Niepokalanego Serca NMP na sumę 700 złotych.

4.  Dziękujemy również wszystkim parafianom i gościom za udział w Orszaku Trzech Króli. W szczególny sposób pragniemy podziękować: Rycerzom Kolumba za zorganizowanie orszaku i patronat nad całą imprezą; P. Prezydentowi, P. Staroście i P. Wójtowi za nagrody konkursowe; Firmie PEC z Sieradza za sponsorowanie ciepłego posiłku; Firmie S-Trans P. Jasianka; Firmie P. Mikołajczyka; Domowemu Kościołowi; Zespołowi Boże Nutki; Szkołom podstawowym z naszej parafii i dzieciom, które wzięły udział w konkursie kolęd; całemu jury konkursowemu; oraz policji i straży miejskiej za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Bóg zapłać.

5. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe przyjmowanie nas po kolędzie. Naprawdę nikogo nie omijamy, kto ma otwarte drzwi i serce. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu: WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 14.01 - 21.01.2019r.

6.  W przyszłą niedzielę Rycerze Kolumba zapraszają na film pod tytułem "Jak Bóg da". Ulotki na temat filmu są do odebrania przy drzwiach kościoła. Serdecznie zapraszamy.

7.  Pan Jezus zapewnia nas, że zawsze jest z nami. Przyjmijmy na wszystkie zadania dnia codziennego Boże błogosławieństwo.