foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Największy Dar

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza liturgia słowa Bożego stawia przed naszymi oczyma św. Jana Chrzciciela, który nawołuje „do przygotowania drogi dla Pana”. Kościół w Adwencie stawia nam dwa sposoby na przygotowanie w naszym życiu drogi do Pana.

2. Jednym ze sposobów są roraty - msza o Najświętszej Maryi Pannie, w której towarzyszymy Jej w oczekiwaniu na Narodzenie Zbawiciela.

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 10.30 sieradzcy motocykliści pod wodzą p. Jacka Mikołajczyka będą obdarowywać dzieci cukierkami. Dziękujemy za ten gest naśladowania św. Mikołaja.

4. 13 grudnia przypada rocznica wybuchu stanu wojennego.

5. Zebranie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii za tydzień tj. 16.12 o godz. 10.30.

6. Również w przyszłą niedzielę Rycerze Kolumba zapraszają na projekcję filmu „Młody Mesjasz”. Ulotki z informacją o filmie, które są jednocześnie wejściówkami są dostępne przy wyjściu z kościoła.

7. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabywać świąteczne bombki, kartki pocztowe oraz wigilijne sianko. Dochód zasili fundusz ministrancki.

8. Drugim sposobem przygotowania są rekolekcje adwentowe, które dziś rozpoczynamy w naszej wspólnocie. Chcemy podczas nich poszukać odpowiedzi na pytanie, jak należy zmienić swoje życie, by przygotować się na przyjście Zbawiciela. Skorzystajmy więc z tych rekolekcji i przystąpmy do sakramentu pokuty. Poprowadzi je ks. Marek Januchowski z Bydgoszczy, który bywał u nas w parafii wraz z pielgrzymami bydgoskimi. Witamy pięknie księdza Marka i dziękujemy, że przyjął nasze zaproszenie. W trakcie rekolekcji kancelaria parafialna nie będzie czynna.

9. Opłatki, które roznosi pan organista przypominają zarówno chleb codzienny przez nas spożywana, jak i chleb eucharystyczny - Ciało Chrystusa. Na znak jedności wspólnoty parafialnej zechciejmy je przyjąć w naszych domach, aby wspólnie połamać się nimi w czasie Wieczerzy Wigilijnej.