foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  W dniach od 1 do 8 listopada każdego dnia można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Aby zyskać odpust, należy spełnić następujące warunki: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencji Ojca Świętego, nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

2.  Jutro Dzień Zaduszny, czyli dzień modlitw w intencji wszystkich wiernych zmar-łych. Msze święte w naszym kościele o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.Jutro też przypada pierwszy piątek miesiąca - spowiedź dla dzieci od godz. 16.00.

3.  Przyjmujemy w dalszym ciągu na wypominki roczne, jednorazowe i oktawalne.

4.  Niech błogosławieństwo Trójjedynego Boga uzdolni nas do tego, abyśmy byli Jego posłańcami niosącymi radość i pokój innym.