foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Chleb z Nieba

djembed

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Dziś rozpoczynamy Wielki Tydzień. Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu będzie Triduum Paschalne podczas którego będziemy przeżywali wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa związane z Ostatnią Wieczerzą, Męką Pańską i Zmartwychwstaniem.


Program Triduum

Pierwszy Dzień Triduum - Chrystus Ukrzyżowany

Wielki Czwartek - 29 marca
Msza Wieczerzy Pańskiej
    17:30  - Katecheza wprowadzająca w Triduum Paschalne i Liturgię Wieczerzy Pańskiej
    18:00 - Msza Wieczerzy Pańskiej – Pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Na zakończenie Procesja z Najświętszym Sakramentem do dolnej Kaplicy i Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy .

 Wielki Piątek – 30 marca – dzień Męki Pańskiej
    9:00 Liturgia Godzin – Jutrznia (kaplica dolna)
  15:00 I Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego (kaplica dolna)
  17:30 Katecheza wprowadzająca w Liturgię Męki Pańskiej
 18:00 Liturgia Męki Pańskiej zakończona procesją z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu i Adoracja do północy.

Drugi Dzień Triduum - Chrystus Pogrzebany

Wielka Sobota – 31 marca 2018 r.
    9.00 Liturgia Godzin – Jutrznia
  15:00 II Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego /kościół górny/

Trzeci  Dzień Triduum - Chrystus Zmartwychwstały

  21.30 Katecheza wprowadzająca w Liturgię Wigilii Paschalnej
  22:00 Liturgia Wigilii Paschalnej /Rezurekcja/ - w Wielką Noc
Składa się ona z Poświecenia ognia, słuchania historii zbawienia od stworzenia do Zmartwychwstania, Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – przynosimy świece, Eucharystia i ogłoszenie światu, że Chrystus Zmartwychwstał – czyli Rezurekcja.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 01 kwietnia 2018 r.
Msza św. godz.7:30, 9:00,10:30, 12:00, 16:00, 18.00
  15:00 III Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego /górny kościół/
  18:00 Msza św. z Nieszporami - Zakończenie Triduum Paschalnego


2.  W czwartek w katedrze o godz. 10.00 Msza Krzyżma. Podczas liturgii kapłani odnowią przyrzeczenia kapłańskie oraz poświecone zostaną oleje do sprawowania sakramentów. U nas w parafii o godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg. Dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. przynoszą biały kwiat, który złożą przed ołtarzem podczas ofiarowania jako dziękczynienie za dar Eucharystii. Zachęcamy także parafian do wyrażenia takiej wdzięczności za ten sakrament. Na zakończenie procesja do kaplicy adoracji zwanej dawniej ,,Ciemnicą”. Znajdować się będzie w kaplicy BM.

3.  W Wielki Piątek o godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Jest to dzień Męki Pańskiej, obowiązuje post ścisły. Nie sprawuje się w tym dniu Mszy św.

4.  W Wielką sobotę od godz. 9.00-16.00 w kościele błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny, a w terenie od godz. 10.00 Rakowice, o godz. 10.30 Zapusta Wielka i o godz. 11.00-Zapusta Mała. Ofiary składane z racji błogosławienia pokarmów przeznaczone będą na ogrzewanie kościoła w przyszłym sezonie.

5.  W Wielką Noc o godz. 22.00- Liturgia Wigilii Paschalnej - Rezurekcja wraz z procesją rezurekcyjną - zapraszamy asystę i wszystkich na tę najważniejszą i najpiękniejszą liturgię w ciągu roku.

6.  Dziękujemy za ofiary składane do puszki przy krzyżu na kwiaty i dekoracje Bożego Grobu. Do tej pory zebraliśmy 2430 zł. A wszystkim, którzy pomogli w budowie grobu Bożego, składamy serdeczne podziękowanie.  Dziękujemy też za 1 ofiarę indywidualna - 100 złotych.

7.  Spowiedź św. do Wielkiego Czwartku. W poniedziałek, wtorek i środę już od godz. 17.00.

8.  W niedzielę zmartwychwstania i poniedziałek wielkanocny Msze św. tak jak w każdą niedzielę. Od niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna się Oktawa Wielkanocna. W wielki Piątek o godz. 15.00 -I dzień nowenny przed Świętem Miłosierdzia, a w sobotę 7 kwietnia zapraszamy do kaplicy BM na czuwanie przed świętem Miłosierdzia przygotowane przez wspólnotę Faustinum.

9.  W imieniu ministrantów składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na ich wakacyjny wyjazd przy nabywaniu kartek i palm wielkanocnych.

10.  W dniach 28  i 29 kwietnia organizowana jest pielgrzymka do Krakowa – Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegóły w gablocie przed kościołem.

11.  Boże błogosławieństwo niech umacnia nas na ten najbliższy czas rozważania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.