foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Przeglądzie Chórów pn. „W hołdzie niepodległej”

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.    Chrystus w dzisiejszej liturgii słowa określa, kto może nazywać się Jego uczniem. ,,Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie”. Czy więc jesteśmy Jego uczniami ?

2.    Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Na prośbę dyrekcji o godz. 7.30 zapraszamy na Mszę świętą szkolną wszystkich uczniów, nauczycieli, katechetów i rodziców.

3.    Również jutro o godz. 16.30 spotkanie formacyjne wdów - zapraszamy nowe wdowy chcące włączyć się prace tej grupy. Natomiast o godz.18.30 spotkanie katechetów naszej parafii.

4.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca z nabożeństwem o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Zapraszamy na adorację do kaplicy BM na godz. 17.00 zakończoną indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

5.    W piątek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane świętem Matki Boskiej Siewnej z którym jest związany obrzęd błogosławienia ziarna i nasion. W sanktuarium charłupskim odpust połączony z ofiarowaniem naszej diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 9.00  wyruszy pielgrzymka piesza na te uroczystości. W naszym kościele Msze święte będą o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu na każdej Mszy odczytany będzie „Akt poświęcenia Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi”, który uczynili to polscy biskupi w sanktuarium na Krzeptówkach w dniu 6 czerwca br.

 6.    W przyszłą niedzielę  o godz. 10.30  Msza święta dożynkowa na rozpoczęcie jarmarku. Dożynki powiatowe i parafialne. Prosimy o włączenie się w procesję  z darami delegacji z naszej parafii.

7.    Dzisiaj o godz. 16.45 spotkanie Rady Parafialnej.

8.    Biuro Radia Maryja organizuje pielgrzymkę w czwartek 7 września do św. Józefa w Kaliszu. Zapisy codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę w sklepiku parafialnym do g. 13.00.

9.    Zachęcamy do lektury pism katolickich. W naszym tygodniku „Idziemy” polecamy artykuły: Sprawa Mary Wagner – Co złego robi kanadyjska działaczka, której wytoczono kolejny proces? oraz Zabarykadowane chrześcijaństwo – Czy pójście do kościoła oznacza już na zachodzie ryzykowanie życiem?

10.    Od poniedziałku 18.09 zapraszamy na Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Św. Jest to pomoc w spotkaniu z Bogiem, przybliżenie do Niego aby człowiek był zdolny pójść za Nim, by chciał całym swoim życiem odpowiedzieć na Jego miłość. Rekolekcje będą trwać przez kolejne 8 poniedziałków.

11.     Za tydzień po Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Różańca Rodziców za Dzieci w kaplicy Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy nowe osoby kochające modlitwę różańcową.

12.     Chór Cantate Deo składa serdeczne podziękowania panu wójtowi gminy Sieradz, za udostępnienie autokaru, dzięki któremu chór mógł wziąć udział we Mszy na Jasnej Górze wraz z pielgrzymami sieradzkimi.

13.     W najbliższą sobotę zapraszamy na pierwszą powakacyjną zbiórkę ministrantów na godz. 9.00. Zapraszamy też kolejnych chłopców do bycia ministrantem. Wiemy dobrze, że jest wielu dorosłych panów -  żonatych i będących ojcami, którzy kiedyś służyli przy ołtarzu. Ich to zachęcamy, aby powrócili do wspólnoty ministrantów seniorów. Msza z ich udziałem w każdą niedzielę o godz. 9.00. W ten sposób dajemy najpiękniejsze świadectwo wiary swojej rodzinie i wspólnocie parafialnej.  Kontaktować się można z ks. Januszem lub z ks. Krzysztofem.

14.     Bóg zapłać za jedną ofiarę na kościół w wysokości 70zł.

15.    Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, aby przyjąć ten Boży. Niech błogosławieństwo Boga umocni nas wszystkich - uczniów, rodziców, nauczycieli, katechetów, powracających do pracy dydaktycznej, w wiernym wypełnianiu słów Chrystusa i towarzyszy nam w nowym roku szkolnym.