foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Przeglądzie Chórów pn. „W hołdzie niepodległej”

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.  Uroczystość dzisiejsza, oprócz sensu teologicznego, w dziejach naszej Ojczyzny zawiera głęboki sens patriotyczny. Najpierw więc Najświętsza Maryja Panna, jako najwspanialszy owoc miłości i wierności Bogu, pokazuje nam, że nasza Ojczyzna jest w niebie i do niej mamy dążyć. Ale zauważamy również, że życie doczesne przeżywamy w naszej ziemskiej Ojczyźnie, której mamy bronić i przyczyniać się do jej rozwoju.

2.  Ofiary dzisiaj składane na tacę przeznaczone są zaleceniem Księdza Biskupa na katedrę włocławską.

3.  Na dzisiejszą uroczystość do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze wędrują dziesiątki tysięcy wiernych, aby u jej stóp  podziękować za otrzymane dary i prosić Ją o potrzebne łaski.

4.  W obrzędzie błogosławieństwa kwiatów, ziół i wieńców usłyszeliśmy słowa:" A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twego domu” Czy rzeczywiście nasze dłonie są pełne dobrych uczynków?