Święto Przemienienia Pańskiego /6 VIII 2017 r./

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Parafia na FB

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przemienienie Pańskie na górze Tabor to dla apostołów moment, gdy Mistrz uświadamia im, że jest Synem Bożym, który ma cierpieć i umrzeć dla zbawienia człowieka.

2. W historii naszego kraju to święto związane było z chorobami - epidemiami, które przetaczały się przez Ojczyznę, zwłaszcza w XIX wieku, i modlitwami wtedy zanoszonymi do Boga o przemianę tego utrapienia.

3. W naszych czasach to między innymi: sierpniowa zachęta Kościoła do abstynencji od napojów alkoholowych i wyjście z tragedii uzależnienia bardzu wielu cierpiących rodzin. Z sierpniem wiąże się również dzieło przemiany naszego kraju, zapoczątkowane w pamiętnym sierpniu 1980 roku.

4. Chciejmy i my w tym czasie podejmować działania, które pomogą nam przemienić nasze życie i zbliżyć nas do Boga i człowieka. Takim dziełem może być piesza pielgrzymka na Jasna Górę. W sieradzkiej kolegiacie trwają już zapisy.

5. W przyszłą niedzielę trzynasty dzień miesiąca - dzień fatimski. Stąd też po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, następnie wspólnoty parafialne poprowadzą część światła, a o godz. 19.30 kapłan poprowadzi część chwalebną różańca świętego. Następnie procesja Fatimska i Msza św. o godz. 20.10.

6. Polecamy tygodnik "Idziemy” oraz inne czasopisma katolickie.

7. Niech Boże błogosławieństwo swą mocą nas przemienia, niech przemiania nasze życie.