foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie
1.    W czasie wakacji będziemy przebywać w różnych miejscach, podziwiając w pięknie przyrody Boga Stwórcę. Zechciejmy zorientować się, gdzie jest kościół i w jakich godzinach są Msze święte, abyśmy mogli w niedziele i święta spełnić obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej. W lipcu i sierpniu w naszym kościele w niedzielę nie będzie Mszy świętej o godz. 16.00, natomiast będzie Msza św. o godz.20.00. Nie będzie też dyżurów w konfesjonale w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.

2.    W czwartek uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 16.00 i 18.00.

3.    W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. O godz. 18.00 Msza święta i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

 4.    Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, która pozwala nam patrzeć na świat w duchu wiary. Polecamy zwłaszcza tygodnik ,,Idziemy” z dodatkiem diecezjalnym.

5.    W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie Apostołów Bożego Miłosierdzia ,,Faustinum”.

6.    W naszych modlitwach pamiętajmy o naszych ministrantach, którzy teraz przebywają w ks. opiekunem w Zakopanem. Zapraszamy także chłopców do wstąpienia w szeregi służenia Panu Bogu przy ołtarzu.

7.    Niech dar Bożego błogosławieństwa umocni nas w ziemskiej wędrówce.