foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, w ciągu którego będziemy przeżywać wydarzenia zbawcze Jezusa Chrystusa. W liturgii niedzielnej korzystać będziemy ze słowa Bożego przepisanego na rok B, a w tygodniu na rok I. Hasłem tego nowego roku będą słowa: "Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

2. Przypomnijmy, że rozpoczynający się dziś okres Adwentu ma podwójny charakter: jest bowiem czasem przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi. Ponadto jest czasem, w którym nasza uwaga skierowana jest na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych dwóch powodów okres Adwentu przedstawia się jako czas świętego i radosnego oczekiwania.

3. Z okresem Adwentu związane są msze roratnie - ku czci Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00, a w pozostałe dni o godz. 7.00. Zapraszamy na roraty parafian, a szczególnie dzieci i młodzież. Z Adwentem związane są zawsze rekolekcje, niestety z powodu trwającej pandemii tych rekolekcji nie będzie. Będą natomiast 7 i 8 grudnia dni skupienia i możliwość spowiedzi u naszych kapłanów. Msze święte będą o godz. 7.30, 9.00, 10.30 oraz o godz. 16.00, 18.00 i 20.00.

4. W tym roku w czasie trwania adwentu proponujemy dzieciom konkurs na Bożonarodzeniową szopkę. Szopki wykonują dzieci pod nadzorem rodziców. Składamy je w zakrystii u ks. Krzysztofa do dn. 22 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu 6 stycznia po Mszy Św. o godz. 12.00.

5. Jutro wspomnienie św. Andrzeja, w czwartek św. Barbary, patronki górników. W piątek przypada I piątek miesiąca - spowiedź od godz. 16.00, a o godz. 16.30 Msza św. W tym tygodniu przypada też I czwartek i I sobota miesiąca z odpowiednimi nabożeństwami.

6. "Caritas” jak co roku przeprowadza akcję "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, w ramach którego rozprowadza świece na stół wigilijny. Ofiary z ich sprzedaży przeznaczone są na pomoc wigilijną dla dzieci. Mała świeca jest w cenie 5 zł., a duża 15 zł.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu /29 XI 2020r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.

2.  Liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o swoje owce, dla nich umarł i zmartwychwstał i wreszcie ukazuje nam prawo miłości Boga i człowieka jako praktyczną realizację Jego nauki.

3.  W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek - świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

4.  Za tydzień pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny. Roraty będą w poniedziałek, wtorek i środę o godz.18.00, w czwartek, piątek i sobotę o godz. 7.00.

5.  Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia.

6.  Z racji ostatniego piątku miesiąca od godz. 18.30 do 19.30 w pokoju kancelarii czynna będzie Poradnia Teologiczna.

7.  Od dziś można już nabywać przy wyjściu z kościoła świece „Caritas – wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. Jak co roku tradycyjnie małe świece w cenie 5 zł, duże świece w cenie 15 zł.

8.  Dziękujemy naszym parafianom za 9 ofiar na witraż i okno aluminiowe na sumę 1550 złotych. Dziękujemy też za wyższe ofiary składane w obecnym trudnym czasie na tacę.

9.  Z racji przypadającej dziś św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, składamy podziękowania wszystkim, którzy kultywują i rozwijają muzykę kościelną w naszej świątyni: panu mistrzowi Idziemu, panu dyrygentowi Przemkowi, chórzystkom i chórzystom, zespołom muzycznym: ,,Soli Deo”, „Boże nutki” i „Sursum corda”. Życzymy Wam kochani radości dzielenia się talentami z innymi i świadomości iż głosicie chwałę Bożą.

Czytaj więcej: Uroczystość Chrystusa Króla /22 XI 2020r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Na pytanie: Kto osiągnie zbawienie? Dzisiejsza Ewangelia odpowiada Chrystusową przypowieścią o talentach. Można więc stwierdzić, że zbawienie osiągnie ten, kto wykorzystał i pomnożył talenty otrzymane od naszego Ojca. Czy więc wykorzystałem to, co dostałem w prezencie ?

2. Kończący się rok liturgiczny każe nam zastanowić się nad swoim przygotowaniem na spotkanie z Panem i Zbawicielem. Może warto postawić sobie kilka pytań: Kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi św., Kiedy przystępowałem do Komunii świętej, Czy podejmowałem działania wynikające z miłości Boga i bliźniego?

3. W liturgii wspominamy w tym tygodniu: we wtorek - św. Elżbietę Węgierską; w środę - bł. Karolinę Kózkównę; w piątek - św. Rafała Kalinowskiego; w sobotę - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny; w niedzielę 22 listopada - św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej. W przyszłą niedzielę przypada też Uroczystość Chrystusa Króla - ostatnia niedziela roku liturgicznego.

4. Książeczki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. poświęcimy w przyszłą niedzielę.

5. Przypominamy, że w każdą niedzielę w naszym kościele o godz. 7.00 rano śpiewane są Godzinki ku czci Niepokalanemu Poczęciu N.M.P. Zachęcamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy.

6. W najbliższy piątek, tj. 20 listopada na godz. 19.00 Rycerze Kolumba zapraszają wszystkich mężczyzn pragnących zbliżyć się do Pana Boga na Mszę Św. dedykowaną w szczególny sposób właśnie mężczyznom, a która będzie kontynuacją programu „Stańcie w wyłomie”. Najbliższa Msza Św. dla mężczyzn w piątek 20 października o godz. 19.00 w naszym kościele. Zapraszamy

Czytaj więcej: XXXIII Niedziela Zwykła /15 XI 2020r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrystus przedstawia nam przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, która zwraca nam uwagę, że na spotkanie z Chrystusem trzeba być przygotowanym. Realizując nasze życie potrzeba, abyśmy zadali sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem i zdać sprawę z naszego życia?

2. Dzisiejsza Ewangelia jest też dobrą okazją do tego, aby zatroszczyć się o naszych domowników, zwłaszcza tych starszych i chorych, wspierając ich w przystąpieniu do sakramentów.

3. W liturgii wspominamy w tym tygodniu: w poniedziałek - rocznice poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; we wtorek - św. Leona Wielkiego; w środę - św. Marcina z Tours; w czwartek - św. Jozafata; w piątek - Pierwszych Polskich Męczenników: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. W środę, 11 listopada przypada też Święto Niepodległości Polski. Msze święte wg. porządku niedzielnego. O godz.12.00 Msza św. za Ojczyznę.

4. Spotkania młodzieży do bierzmowania dn. 13 listopada oraz dzieci do I Komunii dn. 15 listopada zostają odwołane.

5. W roku 2023 przewidujemy I Komunię w następujących terminach: I niedziela maja – SPI 8, SP 9 i SPGS; II niedziela maja – SP 10.

6. Dziękujemy za 3 ofiary na okno i witraż na sumę 400 złotych.

7. Różaniec i wypominki oktawalne dziś po Mszy św. o godz. 16.00.

Czytaj więcej: XXXII Niedziela Zwykła /08 XI 2020r./

Ogłoszenia duszpasterskie

1.  Dziś dzień, w którym Kościół przypomina nam, że mamy obowiązek modlitwy za zmarłych, aby im w ten sposób pomóc w osiągnieciu zbawienia.

2.  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych jest obchodzone od roku 998, a zostało wprowadzone w klasztorze w Cluny przez opata Odiliona. Szybko jednak zyskało popularność w Europie. Szczególnie rozwinęło się w czasie I wojny światowej, za pontyfikatu papieża Benedykta XIV.

3.  Przez całą oktawę Wszystkich Świętych po Mszy wieczornej, a w niedzielę po Mszy o godz. 16.00 różaniec za zmarłych wraz z wypominkami oktawalnymi, który w tym roku połączony jest także z ogólnopolską akcją Różańca do granic nieba. Przyjmujemy też na wypominki roczne przed mszami niedzielnymi.

4.  Abyśmy potrafili odcisnąć blask nadziei na swojej twarzy, a przez to stali się dla innych bramą otwierającą dostęp do Chrystusa, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, które nas do tego uzdolni.