foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

Uroczystość Świętej Rodziny

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.    W liturgii słowa Chrystus zachęca nas dziś do nawrócenia, po to aby osiągnąć królestwo niebieskie. Jako jedni z pierwszych tę próbę podjęli: Szymon, Jan i Jakub. Również i my podejmijmy proces przemiany naszego życia.

2.    W wielu parafiach zakończyła się już kolęda, w innych się powoli kończy. Czy znaleźliśmy czas na spotkanie z naszymi duszpasterzami, a przede wszystkim czy chcemy w  sposób twórczy włączyć się w działalność naszej parafii?

3.    Trwamy w Tygodniu Modlitw o jedność Chrześcijan. Zachęcamy do modlitwy w intencji zjednoczenia chrześcijan w  jednym Kościele i przy jednym Pasterzu.

4.    W liturgii wspominamy:
•    we wtorek św. Franciszka Salezego;
•    w środę Nawrócenie św. Pawła;
•    w czwartek świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa;
•    w sobotę św. Tomasza z Akwinu.

5.    Jutro (23 stycznia) o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duchowe i fizyczne pod przewodnictwem o. Józefa Witko.

6.    W sobotę (28 stycznia) o godz. 16:00 w sali OSP na Krakowskim Przedmieściu wspólne kolędowanie przy występie dzieci szkół i przedszkoli sieradzkich.

7.    Zapraszamy do zapisów męską młodzież klas maturalnych na rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, w dniach 24 – 26 lutego. Kontakt z ks. Przemkiem lub swoim katechetą.

8.    Dziękujemy za 1 ofiarę bankową na nowy witraż na sumę 100 zł i za ofiary kolędowe.

9.    Wizyta duszpasterska w tym tygodniu: (program kolędy)

10.    Niech w drodze do domu Ojca, poprzez ciemne i trudne chwile życia, światłem będzie nam Chrystus.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.    Jeszcze brzmią w nas echa świąt Bożego Narodzenia, a równocześnie w liturgii weszliśmy w okres "w ciągu roku”, podejmując codzienne obowiązki i prace. Korzystając z przykładu św. Jana Chrzciciela i św. Pawła podejmijmy trud głoszenia "Dobrej Nowiny”.

2.    W tym tygodniu w Kościele Powszechnym rozpoczynamy obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który trwać będzie w dniach 18 - 25 stycznia.

3.    W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
o    we wtorek św. Antoniego Opata;
o    w czwartek św. Józefa Pelczara;
o    w sobotę św. Agnieszkę.

4.    Za tydzień w niedzielę o godz. 12:00 Msza św. z modlitwą za małżeństwa i rodziny.

5.    W poniedziałek 23 stycznia o godz. 18:00 Msza św. i modlitwy o uzdrowienie duszy i ciała przed Najświętszym Sakramentem, które poprowadzi o. Józef Witko.

6.    Dziękujemy za 2 ofiary bankowe na witraż na sumę 700 złotych. Bóg zapłać za wsparcie planowanych prac.

7.    Do naszych mieszkań przychodzi kapłan z wizytą duszpasterską i Bożym błogosławieństwem, chciejmy to spotkanie potraktować, jako okazję do spotkania braci w wierze w Jezusa Chrystusa i przełamać wszelkie uprzedzenia.

8.    Wizyta duszpasterska w tym tygodniu: (progrm kolędy)

9.    Niech każdy dzień tego tygodnia będzie dla nas ujrzeniem i spotkaniem z Jezusem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiadanego Mesjasza. Nie jest więc tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej: UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO /08 I 2023r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. Msze św. jak w niedzielę. Nazwa, którą używa się zamiennie, „epifania” lub „teofania” ma znaczenie oficjalnego powiadomienia, potężnego podania do wiadomości i odnosiła się do przybycia króla lub cesarza, co nierozerwalnie łączy się z misterium wcielenia Syna Bożego.

Czytaj więcej: UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO /06 I 2023r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Uroczystość dzisiejsza nawiązuje do odbytego w roku 431 Soboru Efeskiego na którym ogłoszono dogmat wiary, że Najświętsza Maryja Panna jest Matką Bożą (Bogurodzica). Reforma liturgiczna z 1969 roku nakazała obchodzić Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w dniu 1 stycznia. W roku  1967 papież Paweł VI na dzień 1 stycznia ustanowił Światowy Dzień Pokoju, w którym również papież ogłasza Miastu i Światu Orędzie Pokoju, a Kościół modli się o pokój na świecie.

Czytaj więcej: UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI /01 I 2023r./