• 2DSC_8930.jpg
  • 2DSC_8979-1.jpg
  • 2DSC_8981.jpg
  • 2DSC_8983.jpg
  • 2DSC_8990.jpg
  • 2DSC_8995.jpg
  • 2gabriel.jpg
  • 2jp2.jpg
  • 2michal.jpg
  • 2wyszynski.jpg

Spowiedź Święta

Rekolekcje Adwentowe

900 lat Diecezji Włocławskiej

2. NIEDZIELA ADWENTU /10 XII 2023r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które w tym roku - w roku nawiedzenia Matki Bożej w kopii jasnogórskiego obrazu, poprowadzi ojciec Paulin - o. Jonasz Sowiński. Witamy ojca serdecznie życząc światła Ducha Świętego.

1. Zadbajmy o to, aby nasi domownicy skorzystali z tych ćwiczeń duchowych, zwłaszcza zatroszczmy się o osoby starsze, aby mogły przyjąć sakramenty. Szczególne spotkanie będzie dla nich i dla chorych we wtorek o godz. 10.30. Zapisy chorych, których mamy odwiedzić z sakramentami w zakrystii. Kapłani udadzą się do nich 22 grudnia. Godzina odwiedzin będzie przekazana telefonicznie.

2. Prosimy także rodziców, aby zadbali o obecność dzieci na rekolekcjach i o spowiedź świętą. W poniedziałek, wtorek i w środę spotkania z udziałem dzieci na roratach o godz. 16.00.

3. Główny dzień spowiedzi rekolekcyjnej będzie we wtorek. Skorzystajmy z obecności i posługi zaproszonych kapłanów tym bardziej, że święta już blisko. Dla nie mogących przystąpić do spowiedzi we wtorek będzie też spowiedź w środę przy ograniczonej ilości spowiedników.

4. Dzisiaj jak co roku zbiórka do puszek ofiar na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Zbierającym i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

5. Dziś o godz. 17:00 spotkanie Zespołu Liturgicznego Dorosłych.

6. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka parafialnej Caritas na pomoc rodzinom ubogim i potrzebującym wsparcia.

7. Tymczasowo możemy przyjrzeć się wystawie, z inicjatywy Rycerzy Kolumba, o początkach ludzkiego życia, która znajduje się w tyle kościoła.

8. Trwa akcja Paczuszka dla maluszka. Więcej informacji przy choince i w gablocie.

9. Zechciejmy przy zakupie świec ,,Caritas”, wesprzeć ,,Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”. U pana Organisty są dostępne opłatki. W pomieszczeniu pod chórem można nabywać poświęcone żłóbki, sianko i inne świąteczne rzeczy, z których dochód będzie przeznaczony na kawiarenkę parafialną w bloku katechetycznym.

10. Niech Imię Trójcy Przenajświętszej umocni nas na drogach codzienności i podczas tegorocznych rekolekcji, abyśmy wytrwale szukali światłości przychodzącego Pana.

1. NIEDZIELA ADWENTU /03 XII 2023r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, w ciągu którego będziemy przeżywać wydarzenia zbawcze. W liturgii niedzielnej będziemy korzystać ze słowa Bożego przepisanego na Rok B, a w dni powszednie na rok II.
Rozpoczynający się dziś okres adwentu ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego, podczas których czcimy pierwsze przyjście Chrystusa między ludzi. Ponadto jest czasem, w którym nasza uwaga skierowana jest na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Z tych dwóch powodów okres adwentu przedstawia się jako czas świętego i radosnego oczekiwania.

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA /26 XI 2023r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925. Jest wezwaniem dla ludzi dobrej woli chcących żyć wartościami wynikającymi z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.

33 NIEDZIELA ZWYKŁA /19 XI 2023r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Na pytanie, kto osiągnie zbawienie dzisiejsza ewangelia odpowiada Chrystusową przypowieścią o talentach. Można więc powiedzieć, że zbawienie osiągnie ten, kto wykorzystał i pomnożył talenty otrzymane od naszego Ojca. Jak to wygląda w moim życiu? Niewątpliwie warto zastanowić się, nad swoim przygotowaniem na spotkanie z Panem i Zbawicielem. Może warto postawić sobie kilka pytań: kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi świętej, kiedy przystępowałem do Komunii Świętej? Czy podejmowałem działania wynikające z miłości Boga i bliźniego?

32 NIEDZIELA ZWYKŁA /12 XI 2023r./

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Chrystus w dzisiejszej przypowieści zwraca nam uwagę, że na spotkanie z Nim trzeba być przygotowanym. Zadajmy więc sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem i zdać sprawę z naszego życia?

Free Joomla templates by Ltheme