foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę

Remont Małżeński

Żywy

Remont Małżeński 2022

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Parafia erygowana 18 VI 1982 r. przez bp. Jana Zarębę w miejsce istniejącego od 24 X 1981 r. ośrodka duszpasterskiego. W czasie budowy funkcję kościoła pełnił od 1982 r. tymczasowy barak. Kościół według projektu inż. Tadeusza Mizały z Sieradza stanął na pograniczu osiedli: Jaworowego, Kasztanowego i Klonowego. Konstrukcję opracował inż. Dr Tadeusz Urban, adiunkt Politechniki Łódzkiej. Budowniczym kościoła i pierwszym administratorem został ks. Józef Kucharski. Kościół konsekrowany 14 IX 1995 r. przez bp. Bronisława Dembowskiego.

   Kościół dwupoziomowy, murowany z czerwonej cegły, filary i strop żelbetonowe, posadzki marmurowe. Wystrój wnętrza w całości zaprojektował i częściowo wykonał ks. Tadeusz Furdyna SDB z Łodzi. Elementy ceramiczne ołtarza, ambony, Drogi Krzyżowej wykonał plastyk z Włocławka Antoni Bisaga. Na górnych ścianach obrazy biblijne wykonane techniką sgraffitto. Na ścianie ołtarzowej figura ceramiczna Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

 

Budowa kościoła NSJ w Sieradzu

Uroczystości - lata 80-te

Uroczystości - lata 90-te