foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


ODWAŻNI

 djembed
 

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

W dzisiejszą niedzielę dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory przeżywając Dożynki Powiatowe. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony za wszelkie dary jakimi obdarza swoich wiernych.

Dziękujemy także wszystkim, dzięki którym możliwe było przeżywanie dożynek w tak uroczysty sposób.