foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Parafia na FB

10 lutego 2018r. w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego obchodzony był XXVI Światowy Dzień Chorego na rejon sieradzki. Na wstępie do uroczystej Mszy św. ks. prał. Mirosław Miłek powitał w Sercu Jezusowym Pasterza Diecezji Włocławskiej – ks. bpa Wiesława Meringa, ks. inf. Mariana Bronikowskiego – wikariusza biskupiego na rejon sieradzki, ks. Pawła Zalewskiego – duszpasterza osób chorych i niepełnosprawnych w naszej diecezji, kapłanów pełniących funkcje duszpasterskie w rejonie sieradzkim a także licznie zgromadzonych ludzi chorych, cierpiących i starszych wiekiem wraz z ich opiekunami.

zdjęcia - Dominika Pośpiech

 O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa. Podczas Mszy św. realizował się Franciszkowy obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego na wszystkich, którzy źle się mają. Papież Franciszek tematem XXVI Światowego Dnia Chorego uczynił Słowa Pana Jezusa, skierowane z krzyża do Maryi i Jana:  „Niewiasto, oto syn Twój. […] Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Kościół jest spadkobiercą tych słów. Jego powołaniem jest opiekowanie się wszystkimi oraz otoczenie wszystkich ludzi miłością i wsparciem w potrzebie. Przez posługę Pasterza Diecezji te słowa urzeczywistniły się w zgromadzonej w świątyni sieradzkiej wspólnocie Kościoła.

 Po Mszy św. nastąpiła przerwa na obiad po którym ks. bp Wiesław Alojzy Mering udał się do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 34 aby spotkać się z dyrekcją, personelem i rezydentami DPS. Odwiedził także osoby leżące w swoich mieszkaniach udzielając im Pasterskiego błogosławieństwa w dzielnym znoszeniu choroby. W godzinie Miłosierdzia w kaplicy DPS odmówiono wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego za wszystkich pensjonariuszy i opiekujących się nimi. Modlitwę poprowadził ks. Ryszard Kokoszka – kapelan DPS. Na zakończenie XXVI Światowego Dnia Chorego w rejonie sieradzkim ks. bp Wiesław Alojzy Mering odniósł się do odczytanego wcześniej wiersza Janusza St. Pasierba i udzielił Pasterskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom tego spotkania.   

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w liście skierowanym do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Święty Papież wyznaczył ten dzień na wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada na dzień 11 lutego.

Tekst –