foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Parafia na FB

„Jak każdego roku w święto św. Mateusza Apostoła, podczas wieczornej Eucharystii, przy ołtarzu stanęło więcej kapłanów niż zwykle. Dzień ten jest bowiem  rocznicą śmierci pierwszego Proboszcza i Budowniczego naszej parafii, ks. Prałata Józefa Kucharskiego (w tym roku to już 12 rocznica). Jak co roku dzień ten przeżywamy także jako dekanalny dzień modlitw za zmarłych kapłanów, w szczególny więc sposób wspominaliśmy w modlitwie właśnie ks. Prałata Józefa Kucharskiego, a także ks. Kanonika Henryka Wieczorka, ks. Wojciecha Jasnowskiego, ks. Kazimierza Skorupińskiego, ks. Macieja Dyoniziaka oraz wszystkich kapłanów naszej diecezji zmarłych w ostatnim roku.

Dzisiejszej Mszy Św. przewodniczył i kazanie wygłosił pochodzący z naszej parafii ks. Ryszard Kokoszka – Proboszcz parafii Chojne, a wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapłani z całego dekanatu Sieradzkiego drugiego. Wraz z wiernymi naszej parafii we Mszy Św. dzisiejszego dnia uczestniczyli także przedstawiciele najbliższej rodziny zmarłego ks. Prałata Józefa.

Chciejmy pamiętać przed Bogiem o wszystkich kapłanach, którzy stanęli na drodze naszego życia, a w szczególny sposób o tych, którzy posługiwali nam w sakramentach.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę.”