foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Uwzględniając wytyczne na obecnym etapie znoszenia przez władze ograniczeń nałożonych w czasie epidemii, jak również zniesienie limitu wiernych w kościołach, biskup włocławski Wiesław Mering uaktualnił dla Diecezji Włocławskiej niektóre zasady działań duszpasterskich w okresie epidemii koronawirusa. Kuria Diecezjalna Włocławska wydała komunikat w tej sprawie.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie uaktualnienia niektórych zasad posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej w obecnej sytuacji epidemicznej

Czytaj więcej: Bp Mering zaktualizował zasady posługi duszpasterskiej w okresie epidemii

W piątek 19 czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uroczystej sumie o godz. 18.00 przewodniczył J. E. Ks. Bp Stanisław Gębicki, a współkoncelebrowali wraz z Nim zaproszeni kapłani, którzy tego dnia wraz z Proboszczem naszej parafii ks. Prałatem Mirosławem Miłkiem, obchodzili jubileusz 35-io lecia swoich święceń.

Po zakończonej Eucharystii Ks. Biskup poświęcił pamiątkową tablicę upamiętniającą ofiary reżimu komunistycznego z okresu 1917 – 1989.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie zwana jest Bożym Ciałem.

Zazwyczaj jest ona połączona z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy, ulicami ludzkich osiedli. Obchodzona jest jako swoiste nawiedzenie przez Chrystusa miejsca zamieszkania i pracy ludzkiej.

W tym roku z powodu wirusa jest ta procesja zawieszona w naszej diecezji. W naszej parafii, po Mszy św. o godz. 16.00, procesja odbyła się tylko wokół naszego kościoła.

Biskup Włocławski znosi dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej

W związku ze zniesieniem przez władze państwowe obostrzeń dotyczących limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, z dniem 30 maja 2020 r. biskup włocławski Wiesław Mering odwołuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

Dyspensa została udzielona dekretem biskupa włocławskiego z dnia 13 marca br. i przedłużona do odwołania dekretem z dnia 25 marca br. ze względu na niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele.

Odwołanie dyspensy ma związek z ogłoszoną 27 maja przez rząd decyzją o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym. Decyzja jest także odpowiedzią na zachętę Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego skierowaną do biskupów diecezjalnych o zniesienie dyspensy, gdyż ustały powody, dla których została udzielona.

Zniesienie dyspensy oznacza, że wierni zobowiązani są do uczestnictwa w kościele w Mszy św. niedzielnej i święta nakazane. Nie będzie już usprawiedliwione uczestnictwo we Mszy św. w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu. Obecność na Mszy jest obowiązkowa i bez ważnego powodu nie można jej opuścić, gdyż takie zachowanie jest grzechem.

Pełna treść Dekretu Biskupa 

Biskup Włocławski apeluje o wypełnienie obowiązku spowiedzi wielkanocnej

O obowiązku wynikającym z przykazania kościelnego odbycia spowiedzi świętej wielkanocnej i przyjęcia Komunii Świętej przypomniał biskup włocławski Wiesław Mering w apelu skierowanym do wiernych diecezji włocławskiej.

Odwołanie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych i decyzja władz państwowych umożliwiają powrót do życia sakramentalnego. Bp Mering zachęca do skorzystania ze spowiedzi zwłaszcza w przypadający 5 czerwca pierwszy piątek miesiąca. „Zachęcam do sakramentalnego pojednania się z Bogiem w tym czasie. Przyprowadźmy do spowiedzi dzieci i młodzież, prośmy Boga o miłosierdzie, odnówmy naszą więź z Jezusem Eucharystycznym” – apeluje biskup włocławski.

Apel zostanie odczytany w kościołach w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 31 maja 2020 roku.

Pełna treść apelu Biskupa

W kościele NSJ w Sieradzu możemy oglądać wystawę z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II. Wystawę przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II pod kierunkiem Pani Katechetki Małgorzaty Polowczyk.

Wystawę można oglądać w naszym kościele do wtorku włącznie.

 

 

Podkategorie