foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

Uwzględniając wytyczne na obecnym etapie znoszenia przez władze ograniczeń nałożonych w czasie epidemii, jak również zniesienie limitu wiernych w kościołach, biskup włocławski Wiesław Mering uaktualnił dla Diecezji Włocławskiej niektóre zasady działań duszpasterskich w okresie epidemii koronawirusa. Kuria Diecezjalna Włocławska wydała komunikat w tej sprawie.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie uaktualnienia niektórych zasad posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej w obecnej sytuacji epidemicznej

Biorąc pod uwagę fakt zniesienia limitu wiernych mogących uczestniczyć w uroczystościach religijnych oraz uwzględniając wytyczne na obecnym etapie znoszenia przez władze ograniczeń nałożonych w czasie epidemii, biskup włocławski Wiesław Mering uaktualnił dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady posługi duszpasterskiej:

1. Mając na uwadze zdrowie diecezjan zwraca się do wszystkich uczestników uroczystości religijnych z gorącym apelem o konsekwentne stosowanie się do aktualnych zaleceń sanitarnych, w sposób szczególny o zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu 2 metrów od innych uczestników zgromadzenia. Wskazania te obowiązują wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów.

2. Przypomina się o zachowaniu norm sanitarnych dotyczących sprawowania spowiedzi świętej oraz udzielania Komunii Świętej.

3. Wiernym nadal zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

4. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan – udziela on Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust.

5. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią chleba. Podczas Mszy św. ślubnej można udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez zanurzenie.

6. Również celebransom podczas Mszy św. koncelebrowanej zaleca się, aby Komunię Świętą przyjmowali przez zanurzenie.

7. Można stosować pokropienie wodą święconą (za każdym razem świeżą); kropielnice w świątyniach nadal powinny pozostać puste, nie napełnia się ich wodą święconą.

8. Celebransi mogą przekazać sobie znak pokoju przez braterski uścisk. Wierni powinni przekazywać sobie znak pokoju przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk.

9. Za zgodą rodziców posługę przy ołtarzu mogą pełnić ministranci.

10. Przywraca się możliwość pełnienia posługi przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, ale w poszczególnych parafiach ostateczną decyzję, po rozeznaniu potrzeby takiej posługi i ocenieniu stopnia ryzyka zarażenia wirusem, pozostawia się księżom proboszczom. Dotyczy to także ewentualnych odwiedzin szafarzy z Komunią Świętą u osób chorych (z uwzględnieniem uwag zawartych w pkt. 11).

Czytaj więcej: Bp Mering zaktualizował zasady posługi duszpasterskiej w okresie epidemii

W piątek 19 czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uroczystej sumie o godz. 18.00 przewodniczył J. E. Ks. Bp Stanisław Gębicki, a współkoncelebrowali wraz z Nim zaproszeni kapłani, którzy tego dnia wraz z Proboszczem naszej parafii ks. Prałatem Mirosławem Miłkiem, obchodzili jubileusz 35-io lecia swoich święceń.

Po zakończonej Eucharystii Ks. Biskup poświęcił pamiątkową tablicę upamiętniającą ofiary reżimu komunistycznego z okresu 1917 – 1989.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie zwana jest Bożym Ciałem.

Zazwyczaj jest ona połączona z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy, ulicami ludzkich osiedli. Obchodzona jest jako swoiste nawiedzenie przez Chrystusa miejsca zamieszkania i pracy ludzkiej.

W tym roku z powodu wirusa jest ta procesja zawieszona w naszej diecezji. W naszej parafii, po Mszy św. o godz. 16.00, procesja odbyła się tylko wokół naszego kościoła.

Biskup Włocławski znosi dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej

W związku ze zniesieniem przez władze państwowe obostrzeń dotyczących limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, z dniem 30 maja 2020 r. biskup włocławski Wiesław Mering odwołuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

Dyspensa została udzielona dekretem biskupa włocławskiego z dnia 13 marca br. i przedłużona do odwołania dekretem z dnia 25 marca br. ze względu na niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele.

Odwołanie dyspensy ma związek z ogłoszoną 27 maja przez rząd decyzją o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych, co daje możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym. Decyzja jest także odpowiedzią na zachętę Przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego skierowaną do biskupów diecezjalnych o zniesienie dyspensy, gdyż ustały powody, dla których została udzielona.

Zniesienie dyspensy oznacza, że wierni zobowiązani są do uczestnictwa w kościele w Mszy św. niedzielnej i święta nakazane. Nie będzie już usprawiedliwione uczestnictwo we Mszy św. w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu. Obecność na Mszy jest obowiązkowa i bez ważnego powodu nie można jej opuścić, gdyż takie zachowanie jest grzechem.

Pełna treść Dekretu Biskupa 

Biskup Włocławski apeluje o wypełnienie obowiązku spowiedzi wielkanocnej

O obowiązku wynikającym z przykazania kościelnego odbycia spowiedzi świętej wielkanocnej i przyjęcia Komunii Świętej przypomniał biskup włocławski Wiesław Mering w apelu skierowanym do wiernych diecezji włocławskiej.

Odwołanie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych i decyzja władz państwowych umożliwiają powrót do życia sakramentalnego. Bp Mering zachęca do skorzystania ze spowiedzi zwłaszcza w przypadający 5 czerwca pierwszy piątek miesiąca. „Zachęcam do sakramentalnego pojednania się z Bogiem w tym czasie. Przyprowadźmy do spowiedzi dzieci i młodzież, prośmy Boga o miłosierdzie, odnówmy naszą więź z Jezusem Eucharystycznym” – apeluje biskup włocławski.

Apel zostanie odczytany w kościołach w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 31 maja 2020 roku.

Pełna treść apelu Biskupa