foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

Marsz dla Życia i Rodziny

Parafia na FB

W związku z trwającą wciąż trudną sytuacją epidemiczną i kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, biskup włocławski Wiesław Mering przedłużył wiernym dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Poprzednia dyspensa obowiązywała do niedzieli 15 listopada.
 
Oto pełna treść dekretu:


 DEKRET


Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia związane z panującą pandemią, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia 17 października br. (L.dz. 1054/2020).
 
Przypominam, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się duchowo poprzez transmisje Mszy Świętej w domu, za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęły Komunię duchową. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.
 
Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.


Wszystkich ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii
 
Włocławek, 13 listopada 2020 r. (L.dz. 1106/2020)

 

Dzisiaj, 11 listopada, w 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości, modlimy się w intencji Ojczyzny

Tegoroczna niedziela misyjna w niezwykle dobitny sposób wybrzmiała we wspólnocie parafian Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Jak co roku modlili się oni tradycyjnie za misje i misjonarzy, ale tego dnia uwypuklił się jeszcze nie jeden charakter misyjny kościoła. Tego dnia dwie panie: Grażyna Świniarska z parafii NSJ w Sieradzu oraz Grażyna Olejniczak z parafii NMP Królowej Polski w Sieradzu zostały zaślubione Chrystusowi jako swojemu Oblubieńcowi poprzez akt Błogosławieństwa wdów i tym samym powiększając grono wdów konsekrowanych naszej parafii do liczby 17 osób.

Tej wzruszającej i podniosłej uroczystości przewodniczył ks. Infułat Marian Bronikowski, Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Sieradzu i zarazem wikariusz biskupi na rejon sieradzki.  W wygłoszonej homilii, ks. Infułat podkreślił ogromną wartość i rolę jaką wdowy odgrywają w życiu Kościoła, nawiązując do postaci wdów, które wychwala Pismo Święte, takich jak Judyta, uboga wdowa z Sarepty Sydońskiej, Prorokini Anna czy ewangeliczna wdowa z Nain opłakująca śmierć swojego jedynego syna. Po homilii ks. Infułat zwrócił się do nowych kandydatek do stanu wdowieństwa konsekrowanego z pytaniem: „Drogie siostry, Pan wezwał was, abyście dzisiaj publicznie wyraziły wolę ściślejszego z Nim zjed­noczenia przez wejście w stan wdów pobłogosławionych i w ten sposób były we wspólnocie Kościo­ła, oczekującego na powrót Boskiego Oblubieńca, znakiem nadziei i radości. Dlatego pytam każdą z was: Czy chcesz wejść do stanu wdów, aby podjąć wezwanie do jeszcze gorliwszego udziału w pełnie­niu prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa, w którą zostałaś włączona przez chrzest?”. Pozytywna odpowiedź jest jednoznacznym pragnieniem świadomego udziału w misji Chrystusa i Kościoła.

Czytaj więcej: Błogosławieństwo wdów i 25 lecie Radia Maryja

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i powtórnym wprowadzeniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, biskup włocławski Wiesław Mering udzielił wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Wydał także inne zarządzenia w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych.

Oto pełna treść dekretu:

DEKRET
Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych

1. W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i wprowadzonymi przez władze państwowe ograniczeniami liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. strefach żółtych i czerwonych, obowiązującymi od dnia 17 października br., mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie dla zdrowia i życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego,udzielam niniejszym dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane do dnia 15 listopada br. wiernym Diecezji Włocławskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie.

Czytaj więcej: Biskup Włocławski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej...

21 września, jak co roku od 15 lat, przeżywaliśmy kolejną rocznicę śmierci pierwszego Proboszcza i budowniczego naszego kościoła Ks. Prałata Józefa Kucharskiego.

Pamięć o zmarłym Proboszczu oraz naszą wdzięczność okazaliśmy poprzez naszą modlitwę podczas Eucharystii o godz. 18.00 oraz wspólny śpiew, który uświetnił parafialny chór "Cantate Deo".

Niech Bóg będzie uwielbiony za osobę ks. Prałata, za Jego dobre słowa, kapłańską postawę oraz przykład całego życia.

Dobry Jezu a nasz Panie, Daj Mu wieczne spoczywanie.