foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Wizyta duszpasterska A. D. 2022/2023

900 lat Diecezji Włocławskiej

Orszak Trzech Króli 2023

Orszak Trzech Króli

Panorama kościoła NSJ w Sieradzu

Autor panoramy - Jarosław Nogala

Parafia na FB

Chór Cantate Deo

Parafia erygowana 18 VI 1982 r. przez bp. Jana Zarębę w miejsce istniejącego od 24 X 1981 r. ośrodka duszpasterskiego. W czasie budowy funkcję kościoła pełnił od 1982 r. tymczasowy barak. Kościół według projektu inż. Tadeusza Mizały z Sieradza stanął na pograniczu osiedli: Jaworowego, Kasztanowego i Klonowego. Konstrukcję opracował inż. Dr Tadeusz Urban, adiunkt Politechniki Łódzkiej. Budowniczym kościoła i pierwszym administratorem został ks. Józef Kucharski. Kościół konsekrowany 14 IX 1995 r. przez bp. Bronisława Dembowskiego.

   Kościół dwupoziomowy, murowany z czerwonej cegły, filary i strop żelbetonowe, posadzki marmurowe. Wystrój wnętrza w całości zaprojektował i częściowo wykonał ks. Tadeusz Furdyna SDB z Łodzi. Elementy ceramiczne ołtarza, ambony, Drogi Krzyżowej wykonał plastyk z Włocławka Antoni Bisaga. Na górnych ścianach obrazy biblijne wykonane techniką sgraffitto. Na ścianie ołtarzowej figura ceramiczna Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

Czytaj więcej: 40-lecie parafii NSJ w Sieradzu

W dniach 22 - 24 października 2021 roku, w naszej parafii odbyły się rekolekcje pod hasłem "Remont Małżeński".

 

Rozpoczęły się mszą w piątek o godzinie 18.00, którą koncelebrował i wyglosił kazanie ksiądz Eugeniusz Płoch.

Po mszy świętej uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym i w nabożeństwie pokutnym z możliwością przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty.

Następnie wysłuchaliśmy bardzo ciekawej nauki rekolekcyjnej połączonej z osobistym świadectwem księdza Eugeniusza Płocha.

Kolejne rekolekcje, zarówno w sobotę jak i w niedzielę, wygłaszał dla nas Mieczysław Guzewicz. Dzielił się z nami, w niezwykle ciekawy sposób, swoją wiedzą teologiczną, ale również swoim doświadczeniem bycia mężem, ojcem i dziadkiem. 

We wszystkie dni rekolekcji nasze nabożeństwa ozdabiali muzycznie członkowie zespołu "Soli Deo".

Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżonków, do obejrzenia lub odsłuchania tych konferencji.

 

Konferencja Mieczysława Guzewicza - "Miłość małżeńska może być piękna" cz. 1

Konferencja "Miłość małżeńska może być piękna" cz. 1 - wersja audio

 

Czytaj więcej: Rekolekcje "Remont Małżeński"